เกี่ยวกับชิดาสปา

Once guests pass through the doors into the healing sanctuary, a range of treatments await with herbal formulas specifically created to rejuvenate the skin and restore vitality.

 

In recognition of the high standards provided to guests, Chiida Spa was awarded a prestigious gold award from the Tourism Authority of Thailand. Delighting even the most well-heeled and experienced spa-goers, Sukantara’s Chiida Spa remains committed to provide a holistic wellness experience that is yet to be duplicated elsewhere.

โปรแกรมการทำสปาและการนวดมาซสาจ

ชิดา ซิกเนอเจอร์ มาซสาจ

 

สปาสำหรับบุรุษ

เป็นโปรแกรมและการใช้สปาบำบัดที่ถูกคิดขึ้นมาสำหรับบุรษธดยเฉพาะโดยใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพ มีการคำนึงถึงสรีระ ผิวสัมผัสและการช้กำลังกล้ามเนื้อของบุรุษเป็นหลัก ให้ลดความเหนื่อยล้า เกิดการผ่อนคลาย ทำให้กระแสเลือดหมุนเวียนได้สะดวก ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม

 

การฟื้นฟูสุขภาพ

 

การนวดแผนโบราณ

 

สปาเพื่อความสวยงามของสุขภาพผิว

 

การบำบัดเพื่อฟื้นฟู

 

Services Q & A

info@sukantara.com
+66 81881 1444, +66 81881 6570

© Sukantara Cascade Resort & Spa Chiang Mai - Mae Rim
สุกันทรา คาสเคด รีสอร์ท แม่ริม เชียงใหม่